Naše služby

Bezpečnostní služby

Fyzická ostraha objektu

 • poskytovaná formou strážní služby
 • uzavírání a otevírání bran a vchodů
 • evidence prujezdů vozidel
 • pochůzková kontrola
 • ochrana proti nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo ničení majetku

Recepcní služba

 • Je poskytována zamestnanci s vysokou úrovní spolecenského chování a schopnosti komunikace.
 • Samozřejmostí je převzetí příchozí pošty, její třídění a předání adresátum, evidence vozidel, obsluha telefonní ústředny a systému PZTS a CCTV.

Instalace zabezpečovacích systémů PZTS a kamerových systémů (CCTV, EPS)

 • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy signalizují nebezpečné situace spojené s neoprávněným vniknutím do objektu.
 • Požární zabezpečení a okamžitý přehled o dění ve střežených objektech.

Dálková ostraha objektu (PCO)

 • Je poskytována formou koncového technického zařízení (PCO), do nehož je přenášen signál zabezpečovacích systému.
 • Operátorem je v případe potřeby vyrozuměna výjezdová skupina, složky IZS a samozřejmě zákazník.

© Saxana Group k.s.

realizace webu ANTstudio.cz