Politika společnosti

Politika společnosti

Politika kvality a péče o životního prostředí

Společnost SAXANA GROUP s.r.o. je přední poskytovatel úklidových služeb pro administrativní, průmyslové areály a pro dopravní techniku v celé České republice. V rámci těchto svých služeb společnost poskytuje svým zákazníkům komplexní úklidové práce i práce speciálního charakteru jako je např. odstraňování grafitů z vozů dopravních prostředků či úklidové práce ve výškách.

Společnost svým odpovědným přístupem k zákazníkům i prostředí ve kterém svoje aktivity rozvíjí naplňuje své vize a cíle založené na neustálém zlepšování své ekonomické výkonnosti, stability, spokojenosti zákazníků a šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Při realizaci svých aktivit postupuje v souladu s legislativními požadavky i požadavky svých zákazníků.

Významnou strategií společnosti v oblasti péče o životní prostředí je prevence vzniku odpadů a znečištění kterou spatřuje zejména v systémovém řízení a minimalizaci všech svých dopadů na životní prostředí i ekonomiku vlastní i zákazníků.

Pro své zaměstnance i zákazníky vytváří bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Tato politika slouží společnosti a všem zájemcům k transparentnímu představení svých cílů, vizí, strategií a odpovědného přístupu k naplňování svých každodenních úkolů a závazků.

 

 10. listopadu 2009                                                                 Ing. Marek ŠOTT

                                                                                                       jednatel společnosti

© Saxana Group k.s.

realizace webu ANTstudio.cz